Odata cu modificarea legislatiei aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), te informam ca am actualizat politica AnyBody privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Prelucram datele tale personale (date legate de comenzi si tranzactii, date de identificare, date pe care ni le oferi sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a-ti putea livra produse si servicii) – in general pentru furnizarea de bunuri si servicii, pentru a interactiona cu tine, pentru a-ti transmite, doar cu acordul tau, detalii despre activitatea, produsele si promotiile noastre.

Prelucrarea datelor tale personale are loc:
a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ai incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

c) in virtutea interesului nostru legitim, care include dar nu se limiteaza la urmatoarele scopuri: identificarea clientilor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude;

d) in baza consimtamantului tau pentru urmatoarele scopuri:
1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama;
2) prelucrari automate, inclusiv profilare;
3) prelucrarea datelor cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii.

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:
– autoritatile statului (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
– furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT, curieri etc.);
– prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
– instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traducatori autorizati, alte servicii autorizate.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Spatiului Economic European

AnyBody ar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Spatiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, AnyBody a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Daca esti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne vei informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Odata cu intrarea in vigoare a GDPR, in calitate de client aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare si acces

Ai dreptul de a ti se comunica, la cerere, daca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, ai dreptul de a solicita accesarea acestora. Ai dreptul de a obtine o copie a datelor tale cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor cu caracter personal incorecte si poti completa datele incomplete oricand consideri necesar.

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere

Ai dreptul, in conditiile legii, sa ne soliciti sa stergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare

Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor tale cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul de a-ti retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care te privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului tau.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc, in anumite circumstante, precum (i) contesti exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar tu te opui stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul sa primesti datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si ai dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de opozitie

Ai dreptul sa te opui oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; poti solicita sa nu mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca iti exerciti dreptul de a te opune, nu vom mai prelucra datele tale cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Dreptul de a te adresa justitiei

Poti sa iti exerciti drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre:

DRIVE DIGITAL SRL – in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor
Str. Nuferilor nr. 50-58, apt. 9A
013621, Sector 1, Bucuresti
email: office@anybody.ro.

In cerere te rugam sa mentionezi daca doresti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca vei primi personal informatiile. Te rugam sa tii cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a-ti verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea ta.

Ultimul update: 13 noiembrie 2019